Markkinointi & viestintä

Myynnin edistämistä
tarinaasi kertomalla

markkinointi sosiaalinen media ilmeprojekti ilpro oy

Sosiaalinen
media

Persoonallinen tarina kiinnostaa
Aitous, läpinäkyvyys ja persoonallisuus on olennaista kaikessa yritysviestinnässä, ja erityisen tärkeää se on sosiaalisen median kanavissa. Autan sinua tuottamaan asiakkaillesi relevanttia sisältöä määrittelemällä yhdessä kanssasi eri kanavien roolit, viestinnän tavoitteet, kohderyhmät ja laatimalla vuosisuunnitelman, jonka avulla kynnys sosiaalisessa mediassa näkymiseen laskee merkittävästi.

Tapahtuma-
markkinointi

Kokemus koskettaa ja sitouttaa
Messut, asiakastilaisuudet, menekinedistämistapahtumat – kohtaaminen kasvokkain tarjoaa parhaan mahdollisuuden kertoa tarinaasi. Autan sinua toteuttamaan merkityksellisiä asiakaskohtaamisia, jotka saavuttavat niille asetetut tavoitteet – seurantaa ja jälkimarkkinointia unohtamatta.
tapahtumamarkkinointi ilmeprojekti ilpro oy
tiedottaminen ja viestintä ilmeprojekti ilpro oy

Tiedottaminen
ja viestintä

Tapasi viestiä vahvistaa tarinasi merkitystä
Lehdistötiedote, asiakaskirje, henkilökuntainfo – tai tekstisisällön tuottaminen ja jäsentely johonkin muuhun tilanteeseen. Autan sinua kommunikoimaan niin asiakkaiden, henkilökunnan kuin sidosryhmienkin kanssa tavalla, joka tukee yrityksesi tarinaa ja tarkoitusta.